Gæstfrihed

Åbenhed er meget vigtigt for Klostret, forstået på den måde at gæstfrihed er typisk for den benediktinske ånd. Skt. Benedikt skriver således, at man skal tage imod enhver gæst, som om det var Jesus. Alle mennesker er følgelig velkomne på Vor Frue Kloster – uanset deres religiøse baggrund. Man kan deltage i vores korbønner eller den daglige messe, og man kan søge ophold i et af vores gæstehuse.

Alle gæster, som kommer til klosteret, skal modtages som Kristus, for Han vil selv sige: Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Alle skal vises den ære, der til kommer dem, især vore trosfæller og pilgrimme. (Benedikts Regel, kap. 53, 1-2).