Benediktinsk spiritualitet

Ordet munk betyder ”den som lever alene med Gud”. Man kan også sige som eremitten Evagrius Ponticus: ”En munk er en, der lever adskilt fra alle, og dog er dybt forbundet med alle”.

SAM_3215_475

Et af de vigtigste mål for en benediktiner er åndelig vækst – at blive et bedre menneske hver dag for dermed at tjene Gud. Bønnen er en vej hertil, både fællesbønnen og den private bøn.

Ikke sætte noget højere end kærligheden til Kristus. (Benedikts Regel, kap. 4, 21)

Ingenting må således gå forud for tidebønnen. (Benedikts Regel, kap. 43,3)

Bønnen er kirkens hjerte og en bøn, der kommer fra hjertet, er som blodet i den organisme, der er verden. Nonner beder for hele verden.  I vores afsondrethed er det formålet, at vi med vores hele eksistens og virke går i forbøn for dem, som ikke kender Gud.

Vi tror, at Gud er nærværende overalt, og at Herrens øjne alle vegne overvåger onde og gode. Lad os fremfor alt tro dette uden mindste form for tvivl, når vi fejrer gudstjenesten. Derfor skal vi altid overveje, hvad Profeten siger: Tjen Herren i frygt, og ligeledes: Syng salmene med visdom, og I englenes påhør lovsynger jeg dig. Lad os altså tænke på, hvorledes vi bør opføre os i Guds og hans engles nærvær, og lad os ved salmesangen stå således, at vort hjerte er i samklang med vor stemme.(Benedikts Regel, kap. 19).

SAM_0679_475

Hvis du vil vide mere om benediktinsk spiritualitet, kan du finde viden og inspiration i bl.a. følgende bøger:

Litteratur liste –

Anselm Grun

Eksistentielle spørgsmål og svar
AnmeldelseBibliotek.dk – Net boghandel

Hver dag en vej til lykken
AnmeldelseBibliotek.dk

Den indre krafts kilder
Bibliotek.dk – Net Boghandel

 • Slut fred med din angst
 • Tilgiv dig selv
 • Benedict of Nursia
 • Jesus. The image of humanity

Thomas Merton

 • A search of solitude
 • The inner experience
 • The power and meaning of love
 • Wisdom of the desert
 • No man is an Island

Esther De Waal

 • Seeking life
 • Seeking God
 • The way of simplicity
 • Living with contradiction – an introduction to Benedictine spirituality

Hjertesprog – Porphyrios af Athos´ liv og visdomord.

Joan Chittister

 • The Rule of Benedict – insights for the ages
 • The breath of the soul
 • The search of belief


Andre Louf

 • Grace can do more


Enzo Bianchi

 • Words for the inner life


Abbot Christopher Jamison

 • Finding happiness