Benediktinerordenen  OSB

Ora et labora (bøn og arbejde) udgør det centrale i benediktinernes kontemplative klosterliv.

Benediktinerordenen er en af de ældste klosterordener og har sin oprindelse  fra den hellige Benedikt, som levede fra ca. 480-547. Han grundlagde en række klostre ved Subiaco (ca. 80 km fra Rom) og formulerede den berømte Skt. Benedikts regel, der er bærende for klosterlivet i Vesteuropa.

Vor Frue Kloster har et organisatorisk samarbejde med Mariavall Kloster i Sverige og  Beuron kongregation i Tyskland.

Rent spirituelt har benediktinerordenen meget til  fælles med cistercienserne og trappistordenen.