At blive nonne

Man kan søge optagelse som nonne på Vor Frue Kloster, hvis man er katolik og fyldt 18 år. Man kan enten kontakte os per telefon/e-mail eller besøge os.

Som aspirant bor du på klostret og er en del af vores dagligdag gennem 3 måneder. Efter denne periode bliver du som postulant i højere grad inddraget i livet i klostret og den benediktinske spiritualitet (6 – 18 måneder).

Herefter følger tiden som novice.  Du får intensiv undervisning i benediktinernes liv, et nyt navn og ny klædedragt. Efter 2- 2 ½ år aflægger du løfterne om stedfasthed, lydighed og klosterlig livsførelse.

Disse løfter gælder for 3 år, hvorpå du kan aflægge de evige løfter og bliver fuldgyldigt medlem af klosterfællesskabet.

 Når han optages, skal han  overfor alle andre og overfor Gud og hans helgener i oratoriet afgive løfte om sin stedfasthed, sin klosterlige livsførelse og om sin lydighed, så han kan vide, at han vil blive dømt af Ham, han spotter, hvis han handler anderledes. (Benedikts Regel, kap. 58).